Radość Ewangelii jest dla całego ludu, nie można z udziału w niej wyłączyć nikogo. (Papież Franciszek)